prof. Ivo Pospíšil: Problém Štúrova spisu Das Slawenthum und die Welt der Zukunft: několik poznámek k novější recepci

Pražská pobočka Literárněvědné společnosti při AV ČR za podpory Katedry jihoslovanských a balkanistických studií FF UK si vás dovoluje pozvat na přednášku profesora PhDr. Iva Pospíšila Problém Štúrova spisu Das Slawenthum und die Welt der Zukunft: několik poznámek k novější recepci.
Prof. Pospíšil je profesor rusistiky a slavistiky a vedoucí Oddělení slavistiky na Filozofické fakultě MU v Brně.

Podrobnosti události

Začátek události
11. 5. 2016 17:00
Místo konání
nám. Jana Palacha 2, Praha 1 (FF UK, místnost 308 A, 3. patro)
Organizátor
Pražská pobočka Literárněvědné společnosti při AV ČR za podpory Katedry jihoslovanských a balkanistických studií FF UK
Typ události
Konference a přednášky