Procházka ‒ Praha perspektivou kulturní opozice

—FOR ENGLISH SEE BELOW—

V rámci projektu COURAGE vznikla tematická procházka „Praha očima kulturní opozice“ pro aplikaci PERIPATOS. Zveme vás na veřejnou testovací procházku.

Chcete vědět, jak aplikace pro vzdělávání ve veřejném prostoru PERIPATOS funguje? Máte zájem diskutovat možnosti a limity tohoto způsobu vzdělávání? Přijďte 10. 1. v 17:00 pod hlavní schodiště hlavní budovy Filozofické fakulty UK. Společně se vydáme na vybraná místa spojená s aktivitami kulturní opozice před rokem 1989 a k jejich současným připomínkám (pomníky, instituce). Setkání zakončíme posezením v kavárně zhodnocením zkušeností z procházky a neformální diskusí.

Více informací o projektu COURAGE: http://cultural-opposition.eu/
Aplikace PERIPATOS: https://peripatos-app.com/

ENG
The city walk „Prague through the eyes of a cultural opposition“ has been created by the COURAGE project for the PERIPATOS mobile app. We kindly invite you to the public testing of the city walk. Are you interested in how the PERIPATOS app works? Do you want to discuss the advantages and limits of the education in the public space? Lets meet on Thursday 10th of January at 5 pm under the main staircase of the main building of the Faculty of Arts Charles University. We will go through the palces related to the history of the cultural opposition in Prague city center. The walk will be closed in a cafe by an evaluation of our experience and non-formal discusion.

About the COURAGE project: http://cultural-opposition.eu/
PERIPATOS mobile app: https://peripatos-app.com/

Zdroj fotografie: David Sedlecký, Wiki.cs
Projekt je financován z Rámcového programu pro výzkum a inovace EU – Horizon 2020, na základě grantové
smlouvy č. 692919
This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 692919.

Podrobnosti události

Začátek události
10. 1. 2019 17:00 - 18:30
Místo konání
nám. Jana Palacha 2, Praha 1 (FF UK, sraz v přízemí u hlavního schodiště)
Webové stránky
https://www.facebook.com/events/518264942025981/
Organizátor
Ústav českých dějin FF UK
Typ události
Pro veřejnost