Kde |přebývá| devětaosmdesátý? Sametová revoluce v absolutní hodnotě

Cílem konference, která je organizována v rámci projektu PRIMUS, je shromáždit příspěvky mladých vědeckých pracovníků (doktorandů a čerstvých post-doktorandů) z různých oborů, kteří se zabývají odkazem a současnou reflexí událostí roku 1989. Od účastníků, jejichž anotace budou přijaty, se předpokládá, že se stanou součástí autorského týmu kolektivní monografie Kde |přebývá| devětaosmdesátý? Sametová revoluce v absolutní hodnotě.

Termín pro zaslání abstraktů o délce max. 500 slov je 31. 1. 2019, zasílat je můžete na e-mail kdeprebyva89@seznam.cz.

Podrobnější anotace v přiloženém odkazu a příloze.

Konference proběhne 22. – 23. 11. 2019.

Podrobnosti události

Začátek události
31. 1. 2019
Webové stránky
https://www.prf.cuni.cz/news/konference:-kde-pr%CC%8Ceby%CC%81va%CC%81-deve%CC%8Ctaosmdesa%CC%81ty%CC%81-%E2%80%93-22-%E2%80%93-23-11-2019-zaslani-abstraktu%CC%8A-do-31-1-2019-1404059575.html
Organizátor
Katedra politologie a sociologie Právnické fakulty Univerzity Karlovy
Typ události
Calls for papers
Přílohy
Pozvánka