Přípravný kurz k přijímacím zkouškám na anglistiku-amerikanistiku: Anglistika nanečisto

Ústav anglického jazyka a didaktiky a Ústav anglofonních literatur a kultur FF UK zvou na přípravný program pro obor anglistika-amerikanistika na FF UK: ANGLISTIKA NANEČISTO

 

 

Přijímací zkouška nanečisto

Modelové přijímací zkoušky s následnou zpětnou vazbou a doporučením pro přípravu.

NANEČISTO 1: písemný test

termín: 25. 2. 2017

NANEČISTO 2: písemný test + ústní zkouška

termín: 8. 4. 2017

 

Anglo-americká literatura

Vybrané kapitoly z anglo-americké literatury; pomoc při přípravě na části Culture TestCritical Writing písemného testu i na literární část ústní zkoušky.

termíny: 28. 1., 11. 2., 11. 3., 25. 3. a 22. 4. 2017

témata

 

Academic Writing

Systematická příprava na psaní akademických textů v angličtině se zaměřením na sekci Critical Writing písemného testu.

termíny: 28. 1., 11. 2., 11. 3., 25. 3. a 22. 4. 2017

poznámka: Kurzy Academic Writing a Anglo-americká literatura na sebe časově navazují, lze se zúčastnit obou.

 

Lingvistika

Příprava na jazykovědnou část písemného testu i ústní zkoušky formou praktických cvičení s výkladem.

termín: 6. 5. 2017

 

CENÍK:

Přijímací zkouška nanečisto

Nanečisto 1: 820 Kč

Nanečisto 2: 1220 Kč

ZVÝHODNĚNÁ CENA: 1650 Kč (při současné úhradě obou kurzů)

 

Anglo-americká literatura         

1 téma: 820 Kč

ZVÝHODNĚNÁ CENA: 3200 Kč (při současné úhradě celého kurzu)

 

Academic Writing   

kurz: 3200 Kč (lze objednat pouze celý kurz)

 ZVÝHODNĚNÁ CENA: Writing + Literatura: 5500 Kč (při současné úhradě obou kurzů)

 

Lingvistika

kurz: 820 Kč

 

Celý program

SUPER CENA: 7.500 Kč (při současné úhradě celého programu)

 

MÍSTO KONÁNÍ KURZŮ

Prostory FF UK, nám. J. Palacha 2 nebo Celetná 20, Praha 1

 

ZÁPIS

Student je na kurz zapsán po vyplnění přihlášky a uhrazení kurzovného. Přihlášku si lze stáhnout na http://uajd.ff.cuni.cz/nanecisto.

Vyplněnou přihlášku je třeba zaslat e-mailem na nanecisto@ff.cuni.cz spolu s dokladem o úhradě kurzu.

 

ÚHRADA KURZOVNÉHO

Kurz lze hradit převodem na účet či po předchozí domluvě v hotovosti na sekretariátu Ústavu anglického jazyka a didaktiky, nám. J. Palacha 2, Praha 1, místnost 105. Více informací viz http://uajd.ff.cuni.cz/nanecisto.

 

PODMÍNKY ÚČASTI NA KURZECH A STORNOVACÍ PODMÍNKY

viz http://uajd.ff.cuni.cz/nanecisto

 

KONTAKT

Ústav anglického jazyka a didaktiky, nám. J. Palacha 2,

116 38 Praha 1

e-mail: nanecisto@ff.cuni.cz

telefon: 221 619 277

Podrobnosti události

Začátek události
28. 1. 2017 0:00
Konec události
6. 5. 2017 0:00
Místo konání
nám. J. Palacha 2 nebo Celetná 20, Praha 1
Webové stránky
http://uajd.ff.cuni.cz/nanecisto
Organizátor
Ústav anglického jazyka a didaktiky a Ústav anglofonních literatur a kultur FF UK
Typ události
Kurzy