Přednáška Martina Henzelmanna (Slavistický institut, Technická univerzita v Drážďanech): Jazykový a kulturní vývoj Bunjevců v Srbsku

Anotace: Ve slavistickém bádání o mikrojazycích nezaujímá dosud bunjevština pevné místo. Bunjevci mluví novoštokavským nářečím, které má i písemnou tradici, ale dosud není standardizováno. Po roce 1990 o to byly učiněny pokusy, ale přesto se i dnes klade často otázka po jazykovém statusu této variety.

Podrobnosti události

Začátek události
18. 2. 2016 18:00
Konec události
11. 2. 2016 19:20
Místo konání
nám. Jana Palacha 2, Praha 1 (FF UK, místnost č. 300)
Organizátor
Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK
Typ události
Konference a přednášky