Přednáška Martina Henzelmanna (Slavistický institut, Technická univerzita v Drážďanech): Slovanské mikrojazyky

Anotace: Slovanské mikrojazyky jsou poměrně malé jazykové nebo nářeční formy, které mají vlastní písemné památky. Vývoj těchto jazyků či nářečních variant je někdy velmi dynamickým procesem. V přednášce budou představeny slovanské mikrojazyky a poukázáno na dynamiku jejich vývoje.

Podrobnosti události

Začátek události
18. 2. 2016 16:00
Konec události
11. 2. 2016 17:20
Místo konání
nám. Jana Palacha 2, Praha 1 (FF UK, místnost č. 18)
Organizátor
Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK
Typ události
Konference a přednášky