Petr Kužel: Ekonomická demokracie a reformy roku 1968

Z cyklu přednášek pro veřejnost připravených ve spolupráci s vědeckými pracovníky Filosofického ústavu Akademie věd ČR k výstavě Parlament.

Pražské jako 1968 je právem spojováno s demokratizačním procesem a s politickým uvolňováním. Dochází ke zrušení cenzury, svobodnému rozvoji v oblasti kulturního života, diskutují se formy pluralitního demokratického systému. Často se nicméně zapomíná, že diskuse o reformách se neomezují pouze na rovinu občanských a politických svobod, nýbrž že dochází rovněž k pokusům o demokratizaci v rovině ekonomické. V rámci ekonomických reforem dochází ke snahám překonat model centrálního plánování, poskytnout autonomii podnikům v jejich ekonomickém rozhodování a spojit tuto autonomii s participativním modelem v ekonomice. Tento participativní model se opíral o to, co Ota Šik nazval „radami pracujících“. Přednáška se proto zaměří na tento poměrně opomíjený aspekt pražského jara. Přiblíží pozadí diskusí o zavedení těchto rad i to, jak tyto rady fungovaly a jakým způsobem probíhaly do těchto orgánů. Zaměří se v této souvislosti rovněž na vývoj veřejného mínění a okolnosti zániku rad pracujících v důsledku počínající normalizace. Přednáška tak představí pražské jaro jako svébytný pokus demokratizace společnosti, který však neomezuje demokracii jen na volby do parlamentu a na snahu vrátit mu roli demokratické platformy, ale rozšiřuje ji i do sféry každodenního hospodářského života.

Podrobnosti události

Začátek události
30. 9. 2021 16:30 - 18:00
Místo konání
Národní památník na Vítkově
Webové stránky
https://www.nm.cz/program/akce/petr-kuzel-ekonomicka-demokracie-a-reformy-roku-1968
Organizátor
Filosofický ústav AV ČR, Národní muzeum
Typ události
Pro veřejnost