Michael Hauser: Československý experiment s hodnotovou demokracií

Z cyklu přednášek pro veřejnost připravených ve spolupráci s vědeckými pracovníky Filosofického ústavu Akademie věd ČR k výstavě Parlament.

Československo v době první republiky nebylo liberální demokracií tak, jak ji chápeme dnes. Parlament a další instituce neměly být pouhým neutrálním rámcem rozhodování, nýbrž vycházely z určitých myšlenek a hodnot, které se utvářely v českém myšlení a politice v devatenáctém a počátkem dvacátého století. Tyto myšlenky a hodnoty zformuloval Masaryk, který je aspoň zčásti uskutečnil aktem založení státu. Masaryk si uvědomoval, že demokracie potřebuje svého nositele, jímž v jeho pojetí bude emancipační národ, který čerpá z ideálů „svobody, rovnosti a bratrství“ a je otevřený menšinám. V době krize liberální demokracie se klade logická otázka, zda není zapotřebí v nových souvislostech navázat na tuto přerušenou koncepci demokracie.

Podrobnosti události

Začátek události
7. 10. 2021 16:30 - 18:00
Místo konání
Národní památník na Vítkově
Webové stránky
https://www.nm.cz/program/akce/michael-hauser-ceskoslovensky-experiment-s-hodnotovou-demokracii
Organizátor
Filosofický ústav AV ČR, Národní muzeum
Typ události
Pro veřejnost