Zrušeno: Pavel Vařeka: Archeologický průzkum tábora v Letech

V souvislosti se zrušením výuky a zákazem osobní přítomnost studentů a frekventantů na přednáškách a kurzech všech typů byla akce zrušena.

Podrobnosti ohledně situace zveřejňujeme na stránce Průběžně aktualizované informace o situaci s koronavirovou infekcí.

Děkujeme za pochopení.

V minulém roce byl dokončen tříletý archeologický průzkum v Letech u Písku, jehož cílem byla lokalizace tzv. cikánského tábora, zjištění charakteru a rozsahu archeologických situací, odhalení vzorku jednotlivých částí tábora a získání hmotného svědectví o životě vězňů. S výsledky průzkumu seznámí posluchače archeolog Pavel Vařeka (Katedra archeologie FF ZČU v Plzni), a to během série neformálních přednášek Romistické utopie, kterou pořádá v prostorách Kampusu Hybernská Seminář romistiky KSES FF UK.

Výsledky výzkumu byly předloženy jako podklady pro plánovanou úpravu plochy bývalého vepřína, zřízení památníku a k návrhu vyhlášení místa tábora za kulturní památku. Archeologický výzkum prokázal, že se pozůstatky tábora velmi dobře dochovaly a musely být výrazně viditelné na povrchu až do výstavby vepřína v 70. letech. Sondáž odhalila obrys táborového dvora s relikty menších dřevěných baráčků, velkých vězeňských baráků, části oplocení i základy administrativní budovy. Dále byly odkryty základy zděných objektů ve východní části tábora, a to včetně původních podlah (umývárna a prádelna, stáj, dezinfekční stanice). Detailní pohled do podmínek života v táboře nabídla odpadní jímka, kde se díky specifickým půdním podmínkám unikátně zachovaly předměty z organických látek (oděv a oděvní doplňky, obuv a celá řada osobních předmětů vězňů, doklady stříhání vězňů po příchodu do tábora – např. celý cop). V prostoru dnešního Památníku byl pomocí menší sondáže lokalizován hřbitov obětí tábora a proveden odkryv dvou hrobů.

Podrobnosti události

Začátek události
19. 3. 2020 19:00 - 21:00
Místo konání
Hybernská 4, Praha 1 (Kampus Hybernská, sál 3D)
Organizátor
Seminář romistiky, KSES FF UK
Typ události
Kampus Hybernská