Opakovací kurzy francouzštiny a latiny v Jazykovém centru FF UK

Kurzy jsou určeny pro studenty Filozofické fakulty, ostatních fakult i širší univerzitní veřejnost. Kurzy jsou pořádány v rámci celoživotního vzdělávání.

Opakovací kurz francouzštiny se koná ve dnech 21.–24. 9. (pondělí až čtvrtek) v době od 9:10 do 12:20. Cena je 2 000 Kč, studenti FF UK mají slevu a platí 1 200 Kč. Kurz vede Mgr. Kristýna Švorcová.
Kurz na úrovni A1/A2 je určen zejména pro studenty, kteří si potřebují zopakovat látku před vstupem do kurzů v JC – není vhodný pro úplné začátečníky. Kurz rozvíjí všechny jazykové kompetence (mluvený i psaný projev a porozumění) a zároveň umožňuje seznámení se životem ve Francii.

Intenzivní opakovací kurz latiny se koná ve dnech 21.–25. 9. (pondělí až pátek) v době od 16:00 do 19:30. Cena je 2 000 Kč. Kurz vede Mgr. Šimon Dittrich. Kurz je určen zejména pro studenty, kteří se připravují na zápočty z kurzů Latina I, II, III, resp. na zkoušku z latiny. Náplň kurzu odpovídá příslušným lekcím z učebnice Ad fontes – Cursus Latinus (Kuťáková – Slabochová, Karolinum).

Uzávěrka přihlášek na oba kurzy je 15. 9. 2020.

Online přihlášky:
Francouzština
Latina

Podrobnosti události

Začátek události
21. 9. 2020 9:10
Konec události
25. 9. 2020 21:00
Místo konání
Celetná 20, Praha 1, Jazykové centrum FF UK
Webové stránky
https://jc.ff.cuni.cz/
Organizátor
Jazykové centrum FF UK
Typ události
Kurzy