Ondřej Koupil – Kateřina Voleková: Orthographia Bohemica a náměšťská gramatika v nových edicích

Přednáška v rámci Kruhu přátel českého jazyka

Při přednášce budou představeny knižní edice dvou českých jazykověreflektivních pramenů, které mají být v lednu roku 2019 vydány jako třetí a čtvrtý svazek edice Grammaticae Bohemicae.
Orthographia Bohemica je rukopisně dochovaný traktát o českém pravopise z 15. století. Unikátním způsobem uvažuje o používání latinských liter pro zápis českých textů s modifikujícími nebo zdůrazňovacími znaménky (diakritikou). K nové kritické edici bude vedle vstupní studie, latinského textu a podrobného filologického komentáře přiřazen i český a anglický překlad traktátu.
Náměšťská gramatika, vydaná v roce 1533, byla první mluvnicí češtiny a dávala celému „žánru“ gramatiky v našich kulturních dějinách základní tvar. Vyšla v souvislosti s překladem Nového zákona pořizovaným z vydání Erasma Rotterdamského. Jejími autory byli Beneš Optát, Petr Gzel a Václav Philomathes. Edice bude obsahovat vstupní studii o gramatice i o místě náměšťské zámecké tiskárny v dějinách české knižní kultury, vlastní text mluvnice a věcný komentář.
Oba texty budou představeny na konkrétních textových detailech ilustrujících ve zkratce jejich obsah i pojetí.

Podrobnosti události

Začátek události
12. 12. 2018 18:00
Místo konání
nám. Jana Palacha 2, Praha 1 (hlavní budova FF UK, m. č. 18)
Organizátor
ÚČJTK FF UK
Typ události
Konference a přednášky