Nové jazykové kurzy pro začátečníky Jazykového centra FF UK online

Jazykové kurzy CŽV. Říjen 2020 – leden 2021. Jazykové centrum FF UK otevírá semestrální kurzy pro studenty Filozofické fakulty UK, ostatních fakult i širší univerzitní veřejnost. Kurzy jsou pořádány v rámci celoživotního vzdělávání a jsou placené.

Němčina A1

Termín: 13. 10. 2020 – 19. 1. 2021, úterý 14:10 – 15:40, uzávěrka přihlášek: 6. 10.

Rozsah: 12 týdnů, 2 hodiny týdně, tj. celkem 24 hodin

Cena: 1.800,- Kč; pro studenty FF UK 1.200,- Kč

Vyučující: PhDr. Eva Podhajská, Ph.D.

Kurz umožňuje studentům, kteří disponují minimálními, respektive žádnými znalostmi v německém jazyce, osvojit si podstatnou část základních dovedností na úrovni A1. Kurz vyžaduje velmi aktivní spolupráci a intenzivní domácí přípravu.

Francouzština A1

Termín: 12. 10. 2020 – 11. 1. 2021, pondělí 15:50 – 17:20, uzávěrka přihlášek: 5. 10.

Rozsah: 12 týdnů, 2 hodiny týdně, tj. celkem 24 hodin Cena: 1.800,- Kč; pro studenty FF UK 1.200,- Kč

Vyučující: Bc. Zuzana Šťastná

Kurz je vhodný pro úplné začátečníky bez předchozí znalosti francouzštiny. Je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost, zejména pak pro studenty, kteří si potřebují doplnit své znalosti před vstupem do kurzů v JC. Kurz rozvíjí všechny kompetence (mluvený i psaný projev, porozumění) a zároveň umožňuje seznámení se životem ve Francii. Vyžaduje aktivní spolupráci a intenzivní domácí přípravu. V kurzu se pracuje s lekcemi 1–8 učebnice Vite et bien (Miquel, CLE International).

Ruština A1

Termín: 9. 10. 2020 – 8. 1. 2021, pátek 9:10 – 10:40, uzávěrka přihlášek: 2. 10.

Rozsah: 12 týdnů, 2 hodiny týdně, tj. celkem 24 hodin

Cena: 1.800,- Kč; pro studenty FF UK 1.200,- Kč

Vyučující: Mgr. Ladislava Dolanová, Ph.D.

Intenzivní kurz pro úplné začátečníky je určen studentům UK a dalším zájemcům, kteří by se rádi seznámili s ruštinou, naučili se číst, psát, osvojili si základní komunikační dovednosti a dozvěděli se řadu zajímavosti ze života v Rusku. Zároveň je jeho absolvování předpokladem ke vstupu do navazujícího kurzu Ruština A2. Kurz vyžaduje aktivní spolupráci ze strany studujícího a počítá s intenzivní domácí přípravou.

Latina. Kurz latinské četby pro pokročilé

Termín: 8. 10. – 10. 12. 2020, čtvrtek 17:30 – 19:00, uzávěrka přihlášek: 1. 10.

Rozsah: 10 týdnů, 2 hodiny týdně, tj. celkem 20 hodin Cena: 2.000,- Kč

Vyučující: Mgr. Šimon Dittrich

Kurz je určen pro všechny zájemce o četbu originálních latinských textů. Konkrétní výběr textů bude záviset na preferencích účastníků, a bude tedy upřesněn po proběhnutí první hodiny. Vstupní úroveň: je potřebná dobrá znalost morfologie (zvláště skloňování všech deklinací, zájmen, časování sloves všech konjugací všech indikativů a konjunktivů, tvoření participií) a ze syntaxe alespoň znalost infinitivních vazeb (akuzativ a nominativ s infinitivem) a přinejmenším některých druhů vedlejších vět, ideálně i gerundia, gerundiva, vazby ablativu absolutního etc.

Podrobnosti události

Začátek události
5. 10. 2020 0:00
Konec události
29. 1. 2021 0:00
Místo konání
Celetná 20, Praha 1 (Jazykové centrum FF UK)
Webové stránky
https://jc.ff.cuni.cz/
Organizátor
Jazykové centrum FF UK
Typ události
Kurzy