„Nedej zahynouti nám ni budoucím…“ Svatí patroni na cestě ze středověku do novověku

Konference je věnována fenoménu svatých patronů a světecké patronace v jeho proměnách. Těžištěm jejího zájmu jsou křesťansky vymezené koncepty světecké patronace, které lze popsat v raněnovověké habsburské monarchii, vítány jsou ale i komparativně pojaté příspěvky zohledňující jak období starší a mladší, tak i jiné politickogeografické či kulturněgeografické oblasti nebo jiná náboženství. Cílem konference je analyzovat fenomén svatých patronů z interdisciplinární perspektivy, tedy představit a vzájemně konfrontovat přístupy historiografické, teologické, religionistické, kulturněantropologické, etnologické, filologické, kunsthistorické, muzikologické ad.

Podrobnosti události

Začátek události
7. 6. 2018 0:00
Konec události
9. 6. 2018 0:00
Místo konání
Strahovský klášter, Praha
Webové stránky
https://patroni.ff.cuni.cz/
Organizátor
ÚČLK FF UK
Typ události
Konference a přednášky