Návrat ztraceného Bati: Paměť a postsocialismus

Kde se vzala fascinace Baťou v české kultuře? S jakými významy se Baťa pojí od konce druhé světové války do současnosti? Jak souvisí vyprávění o Baťovi v raných devadesátých letech s legitimitou nového řádu? V čem je specifické postsocialistické vnímání času? Jaké typy nostalgie Baťa vyvolává? Jak se na Baťu vzpomíná mimo národní rámec, v lokálním nebo globálním měřítku? Lze zažitý koncept „míst paměti“ nahradit něčím, co vezme v potaz dynamičnost a historicitu vzpomínání? Jak psát kulturní dějiny politiky a ekonomiky? Tyto a další otázky si nad výživnými audiovizuálními, obrazovými i psanými prameny bude klást Martin Babička, bývalý předseda Spolku a absolvent anglistiky-amerikanistiky a historie na FF UK, který v současnosti studuje Moderní evropské dějiny na Univerzitě v Oxfordu.

Podrobnosti události

Začátek události
12. 12. 2018 19:15 - 21:00
Místo konání
nám. Jana Palacha 2, Praha 1 (hlavní budova FF UK, místnost č. 201)
Webové stránky
https://www.facebook.com/events/187896175484204/
Organizátor
Spolek studentů historie FF UK
Typ události
Pro veřejnost