Naše společná přítomnost: 7. ročník mezinárodní mezioborové konference

30. března 2017 proběhne 7. ročník mezinárodní mezioborové konference Naše společná přítomnost, letos s podtitulem „Energie, ekonomika, environment a etika“, která bude věnována společenskovědnímu pohledu na výrobu a spotřebu energie.

Akce je určena studentům, pedagogům, výzkumníkům a dalším členům akademické obce ze všech univerzit, zájemcům z řad neziskového sektoru, státní správy, soukromé sféry i široké veřejnosti. Vstup je zdarma, občerstvení v průběhu konference je zajištěno. Na konferenci je nutná registrace.

Na konferenci vystoupí 2 zahraniční (dopolední anglická sekce) a 6 českých řečníků (odpolední české sekce). V příloze naleznete pozvánku a program v českém i anglickém jazyce. Abstrakty konferenčních příspěvků jsou k dispozici na webu konference.

pozvánka

program

Podrobnosti události

Začátek události
30. 3. 2017
Místo konání
Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Webové stránky
http://www.ecoology.org/nase-spolecna-pritomnost-2017
Organizátor
Konferenci spoluorganizují Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy.
Typ události
Konference a přednášky