Mitteleuropa? Zwischen Realität, Chimäre und Konzept / Čtrnáct mučedníků pražských

Veřejná prezentace nových knih Collegia Europaea z ediční řady Europaeana Pragensia:
Johann P. Arnason, Petr Hlaváček, Stefan Troebst et al., Mitteleuropa? Zwischen Realität, Chimäre und Konzept, Praha 2015.
Petr R. Beneš, Petr Hlaváček, Tomáš Sterneck et al.Čtrnáct mučedníků pražských. Vpád Pasovských a závěr vlády Rudolfa II., Praha 2014.

Podrobnosti události

Začátek události
24. 2. 2015 17:00
Místo konání
Jungmannovo nám. 18, Praha 1 (Františkánský klášter Panny Marie Sněžné - refektář)
Webové stránky
www.collegium-europaeum.cz
Organizátor
Collegium Europaeum FF UK & FLÚ AV ČR / Česká františkánská provincie / Rakouské kulturní fórum
Typ události
Publikace