Michal Vašíček: Rusínsko-západoslovanské jazykové kontakty na příkladu prézentních tvarů sloves v rusínských nářečích na Slovensku

Přednáška bude příspěvkem ke studiu jazykových kontaktů na pomezí západoslovanského a východoslovanského jazykového areálu v rovině morfologie. Rusínská nářečí Slovenska jsou (spolu s lemkovskými nářečími na území Polska, dnes však zachovanými jen reliktně) nejzápadnějším výběžkem východoslovanského nářečního kontinua, sousedícím na jihu se slovenskými a na severu s polskými dialekty. Mnohasetleté vzájemné jazykové kontakty výrazně změnily jednotlivé nářeční systémy na všech jazykových úrovních. Kontaktům rusínských a západoslovanských nářečí v rovině morfologie však dosud nebyla věnována náležitá pozornost.

Nejvýraznější kontaktem podmíněné změny v morfologickém systému rusínských nářečí probíhaly v oblasti verbální flexe. Jedná se zejména o expanzi koncovky -m v 1. os. sg. préz. (mam, znam, spivam, vzácněji také nesem, jdem, kupujem, robim, prosim), kontrahované tvary 2. a 3. os. sg., případně i 1. a 2. os. pl. préz. (spivaš, spivat, spivame, spivate) a ztrátu koncovky -t / -t´ ve 3. os. sg. i pl. (ma, zna, robi, xodi, maju, znaju, robja, xoďa). Tyto změny mají v různých rusínských nářečích různý rozsah v závislosti na intenzitě jazykových kontaktů se slovenskými a polskými nářečími. Zmíněn bude i vliv rusínských dialektů na verbální flexi sousedních východoslovenských nářečí.

Podrobnosti události

Začátek události
16. 5. 2019 17:30
Místo konání
nám. Jana Palacha 2, Praha 1 (hlavní budova FF UK, m. č. 18)
Organizátor
Jazykovědné sdružení ČR
Typ události
Konference a přednášky