Michael Ungar | Resilience at Home and at Work: Maintaining our Capacity to Cope During Times of Change and Challenge

Institut SYRI a tým Systémy resilience pod vedením Alice Koubové vás srdečně zvou na veřejnou přednášku světově uznávaného výzkumníka v oblasti sociální a psychologické resilience Michaela Ungara. Svou přednášku nazval „Resilience at Home and at Work: Maintaining our Capacity to Cope During Times of Change and Challenge“ (Resilience doma i v práci: Jak si udržet schopnost zvládat změny a výzvy). Přednáška se uskuteční 13. června 2024 od 19:00 v aule Pedagogické fakulty UK.

Michael Ungar je profesorem sociální práce na Univerzitě v Dalhousie v Kanadě, kde založil Centrum pro výzkum resilience. Patří mezi nejvýznamnější odborníky v oboru sociální a psychologické odolnosti. Dlouhodobě rozvíjí koncepci multisystémového přístupu, který neklade všechen důraz na změnu jednotlivce (self help literatura, změna „myšlení“), nebo naopak výhradně společenského systému (což může vyznít jako sociální inženýrství). Multisystémový přístup bere v potaz všechny zapojené systémy, kulturní rozdílnosti, i konkrétní reálný kontext. Výzkum resilience se zároveň zaměřuje na to, jak systémy prospívají a zlepšují své fungování, místo aby zkoumal výhradně různé podoby hroucení a kolapsů. Michael Ungar ve své přednášce představí mnoho příkladů, z nichž lze multisystémovou teorii nahlédnout názorně.

Podrobnosti události

Začátek události
13. 6. 2024 19:00
Místo konání
aula Pedagogické fakulty UK, Magdalény Rettigové 4, 110 00 Praha – Nové Město
Typ události
Konference a přednášky