Mezinárodní sympózium „Folklore Revival Movement of the Second Half of the 20th Century“

Dvoudenní mezinárodní sympózium je jedním z výstupů grantu „Tíha a beztíže folkloru: Folklorní hnutí druhé poloviny 20. století v českých zemích“ Etnologického ústavu AV ČR, na jehož řešení se podílí také Ústav hudební vědy FF UK. Jeho cílem je orálně historický výzkum folklórního hnutí v Československu a jeho kritické prozkoumání. Sympózium vedle českých příspěvků nabídne širší mezinárodní perspektivu jak zemí bývalého sovětského bloku, tak západní Evropy.

Podrobnosti události

Začátek události
18. 10. 2017 9:00
Konec události
19. 10. 2017 18:00
Místo konání
Galerie HAMU, Malostranské nám. 258/13
Typ události
Konference a přednášky
Přílohy
Program