Konference mladých slavistů XVI: „Slované: nacionalismus a národní stereotypy“

Termín: 2. a 3. prosinec 2021
Místo: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha
Uzávěrka přihlášek: 31. květen 2021
Více informací na oficiálních stránkách konference a FB.

Konference mladých slavistů je projektem studentů a doktorandů slavistických oboru Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Svým mezinárodním rozměrem a zapojením mladých odborníků různých specializací a vědeckých zájmů by měl zvýšit informovanost o odborné činnosti studentů pregraduálního i doktorského studia, kteří se zabývají slovanskou filologií, a to napříč jednotlivými slavistickými obory i různými slavistickými pracovišti.

Cílem akce je umožnit setkávání mladých odborníků, vytvořit prostor pro prezentaci výsledků jejich badatelské činnosti a fórum pro konfrontaci rozmanitých vědeckých metod a pohledů na slovanský areál. Z tohoto důvodu jsou zváni studenti z ostatních slavistických pracovišť v ČR i ze zahraničních univerzit. Účastníkům konference se tedy nabízí rovněž příležitost navazovat kontakty, které se mohou stát základem pro budoucí mezinárodní spolupráci mladé generace badatelů.

Účast na konferenci spočívá v přednesení referátu v rozsahu 15–20 minut. Jednacími jazyky jsou všechny jazyky slovanské. Účastníkům, kteří referát zpracují do podoby ucelené studie, bude nabídnuta možnost publikovat svůj text v recenzovaném sborníku.

Podrobnosti události

Začátek události
31. 5. 2021
Webové stránky
https://slavkonf.ff.cuni.cz/cs/o-konferenci/
Organizátor
Ústav východoevropských studií FF UK
Typ události
Calls for papers
Přílohy
Plakát