Konference mladých slavistů XV: Rusko a slovanský svět: staletí soužití a střetů

Patnáctý ročník tradiční dvoudenní mezinárodní Konference mladých slavistů určené absolventům bakalářského a magisterského studia, doktorandům a badatelům ve věku do 35 let. Cílem akce je umožnit setkání mladých odborníků, vytvořit prostor pro prezentaci výsledků jejich badatelské činnosti a fórum pro konfrontaci rozmanitých vědeckých metod a pohledů na slovanský areál. Jednacími jazyky konference jsou všechny slovanské jazyky.

Konference se koná přes platformu MS Teams (odkaz zde).

Podrobnosti události

Začátek události
3. 12. 2020 10:00
Konec události
4. 12. 2020 17:00
Místo konání
online
Webové stránky
slavkonf.ff.cuni.cz/cs/kms-2020/
Organizátor
Ústav východoevropských studií FF UK
Typ události
Konference a přednášky
Přílohy
Program