Konference: Czechia – již rok oficiální

Geografická sekce Přírodovědecké fakulty UK zve všechny zájemce na veřejnou konferenci k prvnímu výročí oficiálního zavedení výrazu Czechia.

Krátce po vzniku samostatné České republiky v roce 1993 uzákonilo 55 odborníků Názvoslovné komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního krátké zeměpisné jméno Česko. Komise zároveň kodifikovala i správné překlady jména Česko do cizích jazyků, včetně anglického jména Czechia.

Nejvyšším ústavním činitelům a vládě trvalo dlouhých 23 let přijmout rozhodnutí o protokolárním nahlášení anglického jména Czechia a jeho ekvivalentů v jazycích OSN do oficiálních databází jmen států OSN (UNGEGN a UNITERM), kde je krátké anglické jméno Czechia uvedeno od července 2016. Toto mezinárodní uznání je základním předpokladem pro mezinárodní používání jména Czechia v angličtině.

K prvnímu výročí této významné události pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy informační konferenci pro média a odbornou veřejnost: „Czechia: Již rok oficiální“. Cílem konference je seznámit účastníky s dosaženým pokrokem při používání anglického jména Czechia v těch situacích, kdy ostatní státy běžně používají svá krátká zeměpisná jména.

Jméno Czechia si postupně razí cestu do anglicky psaných učebnic v zahraničí, renomovaných atlasů, Google Maps, mezinárodních standardů (ISO) či vládních databází, jako je CIA World Factbook nebo databáze jmen států Ministerstva zahraničních věcí USA. Co však brání nám Čechům k častějšímu používání jména Czechia v angličtině všude tam, kde se ostatní země prezentují zeměpisnými jmény? Je to pouze síla zvyku?

Na konferenci vystoupí odborníci z diplomacie, geografie, jazykovědy, sportu, marketingu, cestovního ruchu, encyklopedií a médií a přednesou základní argumenty pro užívání anglického jména Czechia v daném oboru. Po přednáškách budou následovat otázky účastníků, na které budou přítomní odborníci odpovídat. Role moderátora se ujme Jakub Železný z ČT.

program

Podrobnosti události

Začátek události
1. 6. 2017 15:00 - 17:00
Místo konání
Albertov 6, Praha 2 (Velká geologická posluchárna)
Webové stránky
https://www.prirodovedci.cz/kalendar-akci/konference-czechia-jiz-rok-oficialni
Organizátor
Přírodovědecká fakulta UK
Typ události
Konference a přednášky
Přílohy
program