Letní škola slovanských studií

V létě se bude konat 61. běh Letní školy slovanských studií, nad nímž převzal záštitu rektor Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA. LŠSS je určena pro odborníky z oblasti slavistiky a bohemistiky, pro postgraduální a řádné studenty těchto oborů, pro překladatele i pro ostatní zájemce o český jazyk, literaturu, historii a kulturu. Poskytuje obraz o současném bohemistickém a slavistickém bádání, zejména o českém jazyce, literární historii a českých dějinách. Praktické jazykové kurzy, výběrové semináře, workshopy a přednášky povedou členové učitelského sboru Univerzity Karlovy i pracovníci Akademie věd České republiky. O vědeckou úroveň a náplň školy pečuje ředitelství LŠSS vedené Mgr. Svatavou Škodovou, Ph.D.

Podrobnosti události

Začátek události
28. 7. 2017 9:00
Konec události
25. 8. 2017 18:00
Místo konání
Praha
Webové stránky
lsss.ff.cuni.cz
Organizátor
Ústav bohemistických studií FF UK, LŠSS, Mgr. Svatava Škodová, Ph.D.
Typ události
Kurzy