Kolokvium Lingvistika Praha 2016

Tématem jednodenního kolokvia Lingvistika Praha je diachronní korpusová analýza.

Diachronní korpusy umožňují výzkumníkovi vysvětlit řadu jinak nevysvětlitelných jevů pozorovaných v současném jazyce. Tyto korpusy jsou ovšem v mnoha ohledech specifické a jejich příprava i využití jsou spojeny s řadou problémů: náročné přepisování starých rukopisů, otázka jejich reprezentativnosti (ať už z důvodu typového zastoupení dokumentů, časových mezer v datech, či pouze malého množství dat), nejednoznačná interpretace jazykových dat apod.

Na kolokviu budou předneseny příspěvky, které se věnují využití diachronní korpusové analýzy k explanaci jevů pozorovaných v současném jazyce, k vysledování obecných kognitivních tendencí, jazykové změně, tvorbě diachronních korpusů, ale i jiným, souvisejícím tématům.

Hlavní přednášku pronese:
Laura A. Janda (University in Tromsø the Arctic University of Norway)
Malé poměry, velké změny: Language variation and change in North Saami

Pozvání na kolokvium dále přijali:

Pavel Štichauer (Univerzita Karlova)
Ondřej Tichý (Univerzita Karlova)
Boris Lehečka (AV ČR, v.v.i.)
Pavlína Synková (AV ČR, v.v.i., Univerzita Karlova)
Jan Křivan a Michal Láznička (Univerzita Karlova)
Jan Bičovský (Univerzita Karlova)
Martin Beneš (AV ČR, v.v.i.)

Anotace všech příspěvků naleznete na webu akce http://lingvistikapraha.ff.cuni.cz.

Vstup volný a možný bez předchozí registrace.

Podrobnosti události

Začátek události
9. 12. 2016 10:30 - 18:30
Místo konání
nám. Jana Palacha 2, Praha 1 (hlavní budova FF UK, místnost 104)
Webové stránky
http://lingvistikapraha.ff.cuni.cz
Organizátor
Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK, Ústav obecné lingvistiky FF UK
Typ události
Konference a přednášky
Přílohy
Program