Neziskovky uvádí druhý díl talkshow s Danielou Drtinovou na téma ohrožené dítě

Nezisková organizace Mimo domov společně s Asociací Dítě a Rodina uvedou druhý díl z připravované série debat s Danielou Drtinovou na téma, jak v ČR funguje systém péče o děti, které nemohou vyrůstat ve své biologické rodině.

Druhý díl se uskuteční 8. prosince od 16:45 hodin na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, nám. Jana Palacha 2, Praha 1. Projekt seznámí posluchače s tím, jaké možnosti nabízí současný systém a legislativa dětem, které opustí biologickou rodinu.

„Hlavním tématem druhého dílu bude diskuse o tom, zda mají děti končit raději v ústavní péči, tedy například v kojeneckých ústavech či dětských domovech, nebo v náhradní rodinné péči, tedy u pěstounů. Řeč s odborníky zastávajícími obě uvedené varianty bude samozřejmě i o slabinách současného systému a o vizích, jak by to mělo být do budoucna, říká iniciátorka projektu Klára Chábová, předsedkyně spolku Mimo domov, který projekt realizuje ve spolupráci s Asociací Dítě a Rodina.

Debaty proběhnou opět v prostoru Filozofické fakulty UK s cílem oslovit studenty pedagogických, sociálních a filozofických oborů. „Chceme znát názory studentů a také je zasvětit do problémů těchto dětí a institucí, které je řeší. Velice nás těší, že nad projektem převzala záštitu doc. Mirjam Friedová, Ph.D., děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy,“ dodává Chábová.

Mezi řečníky vystoupí Mgr. Bc. Kateřina Süsserová, ředitelka dětského domova Potštejn a pěstounka, Mgr. Josef Smrž, metodik sociálně-právní ochrany dětí, lektor, psycholog a krizový intervent, a Ing. Petra Kačírková z organizace Lumos ČR, členka Výboru pro práva dítěte.

„Je dobře, že si problematika pěstounské i ústavní péče získává čím dál více pozornosti jak v médiích, tak v neziskovém sektoru. Debatami chceme přispět ještě k větší osvětě, k vyjasnění problematiky a pojmenování hlavních problémů systému. Místo debat jsme zvolili na filozofické fakultě právě z důvodu, abychom se přiblížili k cílové skupině studentů a přizvali je k možné spolupráci,“ říká Svatava Poulson z Asociace Dítě a Rodina.

Cílem diskusí je posluchačům a široké veřejnosti pravdivě a reálně osvětlit, jak funguje systém náhradní péče v České republice a jaké jsou možnosti jeho vylepšení. Proto jsou do debat zvaní hosté ze všech resortů dané problematiky, aby nemohla vzniknout jednostranná interpretace a všichni aktéři se mohli do besedy zapojit. Talkshow uvádí moderátorka Daniela Drtinová. Mediálním partnery jsou Pro Fair Play, Radio Wave a Zámeček – magazín pro děti z dětských domovů.

Organizace mají v plánu zrealizovat dva pilotní díly debat do konce roku 2016, poté se projekt vyhodnotí a organizátoři se rozhodnou, zda a v jakém rozsahu budou pokračovat.

Více informací podá:

Roman Hrůza, PR manažer, tel. 777 657 511, e-mail: roman.hruza@rha.cz

www.mimodomov.cz | www.ditearodina.cz

Podrobnosti události

Začátek události
8. 12. 2016 16:45
Místo konání
nám. Jana Palacha 2, Praha 1 (hlavní budova FF UK, m. č. 200)
Organizátor
Nezisková organizace Mimo domov společně s Asociací Dítě a Rodina
Typ události
Konference a přednášky, Pro veřejnost