John Lennox: Time for Science: What can we really know?

Řečník otevře téma shrnutím myšlenek Immanuela Kanta: co můžeme skutečně vědět? V co můžeme doufat? Jak na základě odpovědí na tyto otázky máme jednat? Tím přednáška vstoupí do své epistomologické části a pomůže nám nahlédnout do pohledu René Descarta. Svůj prostor dostanou v nastaveném rámci přednášky i myšlenky moravského rodáka, filozofa Edmunda Husserla. Tak se odhalí odpovědi na otázky, zda je možné vědět na základě měřitelných dat a zda existuje také druh vědění vztahující se k poznání lidí či něčeho, co nás přesahuje. John Lennox se dotkne ve své přednášce i vědy jako nástroje k poznání a srovná přední křesťanské i sekulární vědce a jejich přesvědčení. Takto Lennox formuluje různými způsoby výzvu: Co skutečně můžeme vědět?

Podrobnosti události

Začátek události
2. 11. 2017 19:00 - 20:30
Místo konání
Právnická fakulta Univerzity Karlovy, místnost Collegium Maximum
Webové stránky
www.ukh.cz/novinky/time-for-science-what-can-we-really-know
Organizátor
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Univerzitní křesťanské hnutí
Typ události
Konference a přednášky, Pro veřejnost