Je výklad vznešena v olomouckých přednáškách z estetiky (1821/22) Franze Fickera kantovský?

JE VÝKLAD VZNEŠENA V OLOMOUCKÝCH PŘEDNÁŠKÁCH Z ESTETIKY (1821/22) FRANZE FICKERA KANTOVSKÝ?

Tomáš Hlobil | Katedra estetiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze |

Úterý 4. 12. 2018 | 17.30 hod. | Kampus Hybernská | Hybernská 4, přednáškový sál | Praha 1 |

Franz Ficker (1782–1849), rodák ze severních Čech, absolvent pražské univerzity, profesor na několika gymnáziích v Čechách, posléze profesor klasické filologie a estetiky na lyceu v Olomouci a nakonec na vídeňské univerzitě, byl institucionálně nejvýznamnější rakouský univerzitní profesor předbřeznové doby. Přednáška se zaměří na rané období Fickerovy akademické dráhy, konkrétně na rukopisné zápisy, které z jeho přednášek z estetiky držených ve studijním roce 1821/22 pořídil posluchač 3. ročníku filozofie Johann Weiß. Výklad vznešena v tomto zápisu obsahuje četné teze jevící se jako převzaté z Kritiky soudnosti Immanuela Kanta. Přednáška porovná výklady o vznešenu v Kritice soudnosti s Fickerovým výkladem a rovněž se zdroji tohoto výkladu s cílem zjistit, zda je udržitelné označovat ho za kantovský.

Prof. PhDr. Tomáš Hlobil, CSc., (* 1965) vystudoval bohemistiku a germanistiku na FF UP v Olomouci v letech 1983–88. V letech 1990–92 byl interní aspirant na katedře estetiky FF UK v Praze. Kandidátskou práci Psané versus mluvené (Počátky problematiky) obhájil v roce 1993. V roce 2000 byl habilitován na Univerzitě Palackého v Olomouci v oboru teorie literatury, v roce 2004 byl jmenován profesorem teorie literatury na Univerzitě Karlově. Byl řešitelem mnoha grantových projektů domácích (GA ČR) i zahraničních (Fulbright Foundation, Getty Foundation, Mellon Foundation, DAAD-Forschungsstipendium). Badatelsky se zaměřuje na dějiny teorie nápodoby, dějiny britské a německé estetiky 18. století, dějiny estetiky jako univerzitní instituce a počátky české estetiky jak ve větvi česky, tak německy psané. Působí jako profesor na Katedře estetiky FF UK a na Katedře divadelních, filmových a mediálních studií FF PU.

Podrobnosti události

Začátek události
4. 12. 2018 17:30 - 19:00
Místo konání
Hybernská 4, Praha 1 (Kampus Hybernská)
Webové stránky
https://www.facebook.com/events/270410823824623/
Organizátor
Společnost pro estetiku AV ČR a studentský spolek Katharsis
Typ události
Konference a přednášky