Hanne Appelqvist: Art’s Part in Wittgenstein’s Philosophy (Contemporary European Aesthetics)

Hanne Appelqvist (University of Helsinki), docentka teoretické filozofie a šéfredaktorka časopisu Estetika: The European Journal of Aesthetics, vystoupí v rámci cyklu přednášek Contemporary European Aesthetics, který pořádá Katedra estetiky FF UK ve spolupráci se Společností pro estetiku při AV ČR. Hanne Appelqvist publikovala řadu textů o Wittgensteinovi, mj. v British Journal of Aesthetics, British Journal for the History of Philosophy, Metaphilosophy, a History of Philosophy Quarterly. Je editorkou knihy Wittgenstein and the Limits of Language, kterou vydalo nakladatelství Routledge v roce 2019.

Cyklus přednášek je podpořen projektem European Aesthetics in the 21st Century a je dodatkem ke stejnojmennému kurzu. Přednášky se konají každý čtvrtek v měsíci květnu 2021. Každý je vítán.

Anotace přednášky:
Many philosophers, especially those representing the analytic mainstream, tend to read Wittgenstein\’s remarks on aesthetics and the arts as his personal musings or aphorisms disconnected from his more \“serious\“ philosophy. There are several reasons for such a perception. The way in which Wittgenstein\’s Nachlass has been made available to readers effectively isolates his remarks on aesthetics from their original context of broader philosophical discussions. Moreover, the analytic tradition itself typically treats aesthetics as a minor subfield of philosophy, not relevantly related to such core fields as metaphysics, epistemology, or logic. Hence, if viewed from the analytic perspective, the intermittent and seemingly unmotivated way in which aesthetics surfaces in Wittgenstein\’s work may seem quite erratic. However, if placed in the context of the Kantian tradition, Wittgenstein\’s approach becomes quite understandable. Such a reading, which has recently gained more momentum, serves to show that for Wittgenstein aesthetics has a pride of place in the philosophical quest for the limits of our experience. Or so I will argue.

Podrobnosti události

Začátek události
6. 5. 2021 18:00 - 19:30
Místo konání
on-line
Webové stránky
https://cuni-cz.zoom.us/j/98820532668?pwd=VzhoUFYvSTA3Si9vYUZBMVk4eWlUdz09
Organizátor
Tereza Hadravová, Katedra estetiky FF UK
Typ události
Konference a přednášky
Přílohy
Plakát