Fórum Dějiny ve veřejném prostoru II: Vystavování minulosti

Tisková zpráva: Online konference Dějiny ve veřejném prostoru II. Vystavování minulosti

Vystavování dějin ve veřejném prostoru nabývá v současnosti stále většího významu. Dokazuje to například veřejná kontroverze kolem soch maršála Koněva a Winstona Churchilla, spor o roli Památníku Lidice, hnutí Black Lives Matter či diskuze o potřebě budovat nová muzea. Kromě sporů o výklad minulosti se setkáváme i s dějinami, které slouží jako dobře promyšlený marketing nebo obchodní komodita a atrakce.

Online konference Dějiny ve veřejném prostoru II. Vystavování minulosti se zaměří na to, jak ukazují a vykládají historii nejen školy, archivy a muzea, ale i jak s ní pracuje trh, zábavní průmysl nebo masová a digitální média. Jednotlivé panely konference se konají v osmi termínech od 22. října do 11. prosince. Konferenci budeme vysílat online na YouTube kanále Ústavu pro studium totalitních režimů. Podrobný program a veškeré informace najdete na webu konference: https://forumdvp.cz/.

Konferenci zahájí akademička a kurátorka Barbara Kirshenblatt-Gimblett 22. října ve 14 hodin přednáškou srovnávající vystavování minulosti po celém světě. Barbara Kirshenblatt-Gimblett je členkou poradních orgánů Muzea Holocaustu ve Washingtonu D.C. a v Židovských muzeích v Berlíně, New Yorku a Vídni. Ve své přednášce zmíní státní politiku dějin a s ní související “tradiční muzea” v Polsku a zároveň se bude věnovat i novým historickým muzeím a expozicím v Polsku, Německu a USA, která historii nejen vystavují, ale také vytvářejí.

Kompletní program:
22. října
14:00 – 15:30 Úvodní přednáška: Barbara Kirshenblatt-Gimblett: Vystavování historie, vytváření
historie: nadnárodní pohledy (v českém jazyce zde).
16:00 – 17:30 Panel Muzea v pohybu
23. října
10:00 – 11:30 Panel V centru pozornosti muzea: aktuální problémy vystavování soudobých dějin
v muzeích
12. listopadu
14:00 – 16:30 Panel Inventura paměti aneb Čeho jsme byli svědky a kam jsme pokročili od DVP
2018
13. listopadu
14:00 – 16:30 Panel Inventura paměti II
3. prosince
14:00 – 16:30 Panel Různorodé památky, stejné problémy?
4. prosince
14:00 – 16:30 Panel Dějiny na zámku
10. prosince
14:00 – 15:30 Úvodní přednáška: Robert Stradling: Multiperspektivita prostřednictvím sad
pramenů
16:00 – 17:30 Panel Kurátorské principy ve vzdělávání
11. prosince
14:00 – 16:30 Panel Krajiny paměti
Fórum Dějiny ve veřejném prostoru II. Vystavování minulosti pořádají Ústav pro studium
totalitních režimů, Filozofická fakulta UK, Pedagogická fakulta UK, Pedagogická fakulta UJEP a
Historický ústav AV ČR.

Diskuze registrovaných účastníků bude probíhat přímo na YouTube u každého streamu zvlášť. Záznamy pak budou nadále k dispozici a bude možnost je zhlédnout zpětně.

Anotace panelů a příspěvků pak najdete na webu https://forumdvp.cz/Program konference

Podrobnosti události

Začátek události
11.12.2020
Místo konání
online
Webové stránky
https://forumdvp.cz
Organizátor
ÚSTR, FF UK, PedF UK, UJEP, Historický ústav AV ČR
Typ události
Konference a přednášky
Přílohy
Program konference