Fórum Dějiny ve veřejném prostoru II: Vystavování minulosti

Tisková zpráva: Online konference Dějiny ve veřejném prostoru II. Vystavování minulosti

Vystavování dějin ve veřejném prostoru nabývá v současnosti stále většího významu. Dokazuje to například veřejná kontroverze kolem soch maršála Koněva a Winstona Churchilla, spor o roli Památníku Lidice, hnutí Black Lives Matter či diskuze o potřebě budovat nová muzea. Kromě sporů o výklad minulosti se setkáváme i s dějinami, které slouží jako dobře promyšlený marketing nebo obchodní komodita a atrakce.

Online konference Dějiny ve veřejném prostoru II. Vystavování minulosti se zaměří na to, jak ukazují a vykládají historii nejen školy, archivy a muzea, ale i jak s ní pracuje trh, zábavní průmysl nebo masová a digitální média. Jednotlivé panely konference se konají v osmi termínech od 22. října do 11. prosince. Konferenci budeme vysílat online na YouTube kanále Ústavu pro studium totalitních režimů. Podrobný program a veškeré informace najdete na webu konference: https://forumdvp.cz/.

Konferenci zahájí akademička a kurátorka Barbara Kirshenblatt-Gimblett 22. října ve 14 hodin přednáškou srovnávající vystavování minulosti po celém světě. Barbara Kirshenblatt-Gimblett je členkou poradních orgánů Muzea Holocaustu ve Washingtonu D.C. a v Židovských muzeích v Berlíně, New Yorku a Vídni. Ve své přednášce zmíní státní politiku dějin a s ní související “tradiční muzea” v Polsku a zároveň se bude věnovat i novým historickým muzeím a expozicím v Polsku, Německu a USA, která historii nejen vystavují, ale také vytvářejí.

Kompletní program:

22. října

14:00 – 15:30 Úvodní přednáška: Barbara Kirshenblatt-Gimblett: Vystavování historie, vytváření
historie: nadnárodní pohledy (v českém jazyce zde).

16:00 – 17:30 Panel Muzea v pohybu

23. října

10:00 – 11:30 Panel V centru pozornosti muzea: aktuální problémy vystavování soudobých dějin
v muzeích

12. listopadu

14:00 – 16:30 Panel Inventura paměti aneb Čeho jsme byli svědky a kam jsme pokročili od DVP
2018

13. listopadu

14:00 – 16:30 Panel Inventura paměti II

3. prosince

14:00 – 15:30 Různorodé památky, stejné problémy?

Stream panelu:  https://youtu.be/E7zb1v2Gxms

Moderátor: Michal Sklenář

Miroslav Pavel, FA ČVUT v Praze: Veřejně tajná, prominentně obyčejná a nenávistně zapomenutá – ústředí KSČ

Petr Vorlík, FA ČVUT v Praze: Poválečná architektura a úhel pohledu

Eva Richtrová, Seminář dějin umění FF MU, Brno: Benediktinské kláštery v ČR a Rakousku mezi muzeem, turistickou atrakcí a kontemplací

Michal Kurz, Masarykův ústav a Archiv AV ČR: Naše nebo cizí? Vystavování dějin v interiérech českých zámků

16:15 – 17:00 Představení katalogu k výstavě ReporTvář Julia Fučíka

Proč se Julius Fučík stal kultovním socialistickým hrdinou protifašistického odboje? Jak byla jeho Reportáž, psaná na oprátce čtena a jak ji můžeme číst dnes? Fučík jako pomalu vyhasínající místo paměti může představovat bezpečný příklad debaty nad relikty socialismu. Diskutovat budou literární vědec Pavel Janáček a autoři výstavy a katalogu ReporTvář Julia Fučíka z Ústavu pro studium totalitních režimů a Národního muzea.

Stream prezentacehttps://youtu.be/CUYIkxVCyVI

4. prosince

10:00 – 11:30 Dějiny na zámku

Stream paneluhttps://youtu.be/UtQYs5MUGrI

Moderátor: Josef Märc

Lucie Budirská, Národní památkový ústav, státní zámek Vimperk: „A nalevo můžete vidět… “ Mají komentované prohlídky památek stále co přinést?

Kateřina Dryáková, Kateřina Sládková, Národní památkový ústav: Přežijí prohlídky s průvodci? Výsledky výzkumu návštěvníků památkových objektů

Markéta Kouřilová, NPÚ, ÚPS v Kroměříži, Státní zámek Raduň, Kroměříž: Strach z prázdnoty… Zámek bez mobiliáře – fikce, nebo nová forma prezentace?

8. prosince

16:00 – 17:00 Prezentace knihy Jak vystavujeme soudobé dějiny

Zveme na představení knihy „Jak vystavujeme soudobé dějiny. Muzeum v diskuzi“. Kniha vychází v edici Po válce Nakladatelství Lidové noviny a přináší vhled do současnosti i minulosti českých muzeí a do toho, jak vystavují soudobé dějiny. Její součástí jsou překlady zahraničních textů a přepisy diskuzí, které mohou nabídnout inspirace kurátorům, historikům i návštěvníkům muzeí. Nad čerstvě vydanou knihou budeme diskutovat o tom, zda lze o muzeích mluvit jako o katalyzátorech či inkubátorech myšlenek a o jejich budoucnosti. Kromě autorů Jakuba Jareše, Čeňka Pýchy a Václava Sixty vystoupí jako hosté Dušan Buran ze Slovenské národní galerie a Nina Wančová z FF UK. Moderuje Kamil Činátl z Ústavu pro studium totalitních režimů.

Stream prezentace: https://www.youtube.com/watch?v=O7K25lUddUM&feature=youtu.be

10. prosince

14:00 – 15:30 Přednáška: Robert Stradling: Multiperspektivita prostřednictvím sad pramenů

Poznávání historie skrze badatelský přístup založený na práci s prameny klade velké nároky na výběr a způsob prezentace historického materiálu nejen pro žáky, ale též pro vzdělavatele samotné. Přednáška naznačí způsob, jakým se vyrovnat s nutnou redukcí a zachovat přitom klíčové vzdělávací a poznávací principy. Zvláštní pozornost bude věnována multiperspektivitě, tedy znalosti různých dobových pohledů jednotlivých aktérů historických dějů.

Stream přednášky v angličtiněhttps://youtu.be/fSel-MfYwRk

Stream přednášky v češtiněhttps://youtu.be/iW-9qEqacg0

16:00 – 18:00 Kurátorské principy ve vzdělávání

Stream panelu: https://youtu.be/mTX2WZkhVBA

Moderátor: Jaroslav Pinkas

Lenka Řezáčová, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Krnov: Historie ve sborovně, na chodbách a v učebnách

Iva Krupauerová, Severočeské muzeum v Liberci, p. o: Moderní dějiny v muzejních programech pro školy

Petr Hudec, Národní památkový ústav: Památková edukace je signálem

Kamil Činátl, FF UK, ÚSTR: Historická gramotnost po česku?

Bohumil Melichar, Tereza Arndt, ÚSTR: Hmotný artefakt jako klíč k pochopení minulosti

11. prosince

10:00 – 11:30 Krajiny paměti

Stream paneluhttps://youtu.be/rZ-sEbOhubg

Moderátor: Kamil Činátl

Lucia Mlynčeková, Alexander Topilin, Hlava V., Slovensko: Oživenie výtvarného umenia verejného priestoru v Trenčíne

Martina Sedláková, Fakulta architektury ČAVU, Praha: Minulost a artefakty ve veřejném prostoru měst

Čeněk Pýcha, ÚSTR: Krajiny paměti a digitální konstrukce prostoru

Kateřina Sixtová, FF UK: Babiččino údolí: krajina paměti v sociálních médiích

 

Diskuze registrovaných účastníků bude probíhat přímo na YouTube u každého streamu zvlášť. Záznamy pak budou nadále k dispozici a bude možnost je zhlédnout zpětně.

Anotace panelů a příspěvků pak najdete na webu https://forumdvp.cz/Program konference

Podrobnosti události

Začátek události
11. 12. 2020
Místo konání
online
Webové stránky
https://forumdvp.cz
Organizátor
ÚSTR, FF UK, PedF UK, UJEP, Historický ústav AV ČR
Typ události
Konference a přednášky
Přílohy
Program konference