Filosofická kavárna: Tereza Matějčková – HEGELOVA SVĚTOVÁ I ČESKÁ FENOMENOLOGIE

Tereza Matějčková nejprve představí hlavní teze své knihy Hegelova fenomenologie světa, podle které Hegel ve Fenomenologii ducha předkládá filosofii světa. Na pozadí literárních děl Hegel vypracovává pojetí vztahu jednotlivce a skutečnosti, jímž se rozchází s Kantovou teoretickou filosofií. Základní dynamikou vědomí i světa chápe jako Bildung – vzdělání, ale i utváření či formování. Nejedná se ovšem o dynamiku, která by byla vlastní vědomí samému, ale která vyrůstá ze vztahu vědomí a světa, resp. vědomí a plurality. Její určující vlastností je mechanismus vyvlastňování: vědomí má za úkol, aby se utvářelo skrze to, co je vůči němu samému jiné, neboť teprve tím povstává obyvatelný svět.

Hegel podle autorky nutí vědomí, aby zakusilo sebe sama, tedy neustále samo se sebou dělalo dosti děsivé zkušenosti. Vědomí je decimováno neřešitelnými úkoly: vystaví moderní společnost, jíž není součástí, neboli není součástí svého světa (protože jej jako jednotlivec nemůže ovlivnit), z čehož pramení pocit odcizení. Zde Matějčková vysvětlí své pokračování v české tradici interpretací Hegela i navázání na Kosíkovy i Patočkovy analýzy světa. V neposlední řadě bude řeč o stavu hegeliánských studií v domácím i mezinárodním kontextu.

Vstup zdarma.

Podrobnosti události

Začátek události
2. 10. 2019 17:00 - 19:00
Místo konání
Jilská 1a, Praha 1 (Klub Jazz Republic, vstup přes recepci FLÚ Jilská 1)
Organizátor
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
Typ události
Pro veřejnost
Přílohy
Program