Filosofická kavárna: S J. P. Árnasonem a M. Kreuzziegerem o eurasijských modernitách

Hosté nejprve představí problematiku modernity, jejíž zkoumání získává v současném prostředí globálních interakcí a utváření nových civilizačních konstelací novou dynamiku a naléhavost. V českém prostředí se v souvislosti s filosofií dějin těmito otázkami zabýval již J. Patočka nebo J. Krejčí, odborník na srovnávací dějiny civilizací. Od 90. let 20. století se o revizi konceptu modernity pokusili S. N. Eisenstadt, G. Therborn nebo G. Delanty a další. Tento pojem dnes nabývá stále většího významu ve filosofii, sociálních vědách i historii.

K těmto významným autorům se řadí s českým akademickým prostředím spojený profesor J. P. Árnason, jenž o svém dlouholetém výzkumu modernity bude rozmlouvat spolu s M. Kreuzziegerem, jedním z editorů representativního sborníku Modernita / modernity v eurasijských kulturních a civilizačních kontextech. Společně nás seznámí především s modernitou jakožto klíčovou kategorií pro poznání společností makroskopických rozměrů, ale nevynechají ani úvahy o různorodých a provázaných modernitách, otázky vztahu evropské a čínské modernity nebo problematiku osové doby (axial age) a další aktuální témata.

Všichni jste vřele zváni a vítáme aktivní zapojení do diskusí!

Vstup zdarma

Podrobnosti události

Začátek události
7. 3. 2019 16:00 - 18:00
Místo konání
Jilská 1a, Praha 1 (Klub Jazz Republic, vstup přes recepci FLÚ Jilská 1)
Typ události
Pro veřejnost
Přílohy
Program