Představení knihy Jan Lucemburský: „královská“ monografie

Kniha Lenky Bobkové „Jan Lucemburský: otec slavného syna“ se pokouší o vyvážené hodnocení osoby a vlády Jana Lucemburského, světlých i stinných stránek tohoto významného panovníka – prvního Lucemburka na českém trůně.

Proč se stále traduje přesvědčení, že to byl „král cizinec“? Liší se jeho vnímání v české a zahraniční historické produkci? Jak ovlivnil tehdejší české politické prostředí a společnost? Jaký odkaz skutečně zanechala doba jeho panování? A nezůstává Jan Lucemburský neprávem ve stínu svého slavného syna?

Tyto a další otázky se pokusí zodpovědět autorka knihy prof. Lenka Bobková z Ústavu českých dějin FF UK, doc. Martin Čapský z Ústavu historických věd FF UPa a dr. Václav Žůrek z Centra medievistických studií Praha – Center for Medieval Studies Prague.

Moderování se ujme doc. Václav Drška z Ústavu světových dějin FF UK.

Podrobnosti události

Začátek události
12. 3. 2019 18:00 - 21:00
Místo konání
nám. Jana Palacha 2, Praha 1 (hlavní budova FF UK, místnost č. 200)
Webové stránky
https://www.facebook.com/events/352564875590880/
Organizátor
Spolek studentů historie FF UK, Ústav českých dějin FF UK
Typ události
Pro veřejnost