Dr. Georg Frölichsthal (rada kanceláře spolkového prezidenta Rakouské republiky): Das Fürstenrecht und seine Geltung bis heute

Ústav světových dějin FF UK zve na přednášku Das Fürstenrecht Und Seine Geltung Bis Heute, kterou pronese Dr. Georg Frölichsthal.

Ve středověku vznikla ve Svaté říši římské tzv. bezprostřední (panující) šlechta jako zcela samostatný právní stav. Postupně se jí podařilo získat ve věci rodinných a majetkových záležitostí rozsáhlou autonomii a vytvořit velmi specifickou společenskou skupinu. Přednáška se bude na příkladu Svaté říše římské, Rakouska a českých zemí zabývat následujícími také problémy samotného pojmu „knížecí rod“, principy majetkového uspořádání a dědictví a otázkami manželského původu a rovnorodosti.

Dr. Georg Frölichsthal (nar. 1960), který působí jako rada kanceláře spolkového prezidenta Rakouské republiky, je předním znalcem problematiky šlechtického práva od novověku do současnosti. Je členem několika vědeckých společností a druhým zastupujícím prezidentem společnosti Deutsche Adelsrechtsausschuß a autorem několika vědeckých publikací a odborných studií.

Podrobnosti události

Začátek události
26. 4. 2017 11:00
Místo konání
nám. Jana Palacha 2, Praha 1 (FF UK, místnost č. 301)
Organizátor
Ústav světových dějin FF UK
Typ události
Konference a přednášky