doc. Viola Parente-Čapková (University of Turku): Domácí jinakost – postavy Romů ve finské literatuře 19. století

Ústav české literatury a komparatistiky si vás dovoluje pozvat na přednáškový cyklus

Komparatistika v pohybu: Možnosti, perspektivy a přesahy v současném zkoumání literatury

Interdisciplinární kurz je určen širokému okruhu studentů i pedagogů, především z řad filologických a uměnovědných oborů, ale také zájemcům o filozofii, estetiku a kulturní dějiny. V pravidelných intervalech bude uvádět významné badatelské osobnosti z českých institucí i ze zahraničních univerzit, originální témata, jimiž se zabývají, a nové koncepce literární vědy v širším pojetí a s přesahy do dalších oborů.

Forma:
přednáška 90 min., včetně prostoru pro diskusi (pro přednášející z českých institucí)
přednáška 90 min. a navazující seminář (pro přednášející pozvané v rámci programu Erasmus)

Studenti za tento předmět mohou získat atestaci.
Cyklus je podpořen z rozvojových prostředků Univerzity Karlovy v Praze.

doc. Viola Parente Čapková (University of Turku)

Domácí jinakost – postavy Romů ve finské literatuře 19. století

Přednáška se zabývá reprezentaci romství ve vztahu k procesu budování finské identity v literatuře Finska 19. století. Po obecnějším úvodu bude následovat několik případových studií děl finských klasiků, konkrétně analýza romských postav pomoci pojmu „domácí/vnitřní jinakosti“ („domestic other“, „internal other“, „the other within“ – J. Boyarin, D. Epstein Nord).

Přednáška je pořádána ve spolupráci s Oddělením finských studií Ústavu obecné lingvistiky FF UK a proběhne v rámci cyklu Komparatistika v pohybu: Možnosti, perspektivy a přesahy v současném zkoumání literatury.
Cyklus je podpořen z rozvojových prostředků Univerzity Karlovy v Praze.

Přednášku doplňuje seminář věnovaný diskuzi a četbě textů k otázce romských postav v literatuře 19. století (Šporkův palác, Hybernská ul. 3, místnost č. 18, 10:50–12:20).
texty k diskuzi a další informace

Podrobnosti události

Začátek události
19. 2. 2014 15:50 - 17:20
Místo konání
Filozofická fakulta UK, nám. Jana Palacha 2, posluchárna č. 18
Webové stránky
http://cl.ff.cuni.cz/cs/ustav/projekty/komparatistika-v-pohybu/
Organizátor
Ústav české literatury a komparatistiky FF UK
Typ události