Dmitrij Timofejev: Dějiny jazyka jako konspirační teorie – Čeština v 18. století

Anotace přednášky Dmitrije Timofejeva (Oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR):

Jak vypadá jazyk, který nemá přesná pravidla? Proč národní obrození odsoudilo předchozí generace k zapomenutí? Má cenu zachovávat českou kulturu? Na zmíněné obecnější otázky odpovíme v rámci přednášky věnované charakteristice češtiny 17. a 18. století a hledání klíče, který by pomohl vědcům vysvětlit jednotlivé jazykové jevy. Jádrem referátu je prezentace analýzy několika autentických rukopisů „dlouhého“ 18. století a jejich konfrontace se závěry předchozího bádání. Výsledky rozboru nás vedou k předpokladu, že úzus psaného jazyka, jímž se řídili písaři, připouštěl, či dokonce doporučoval, aby vedle dominantní podoby některé jazykové jednotky byly použity i její varianty. Realizace této podoby kulturní češtiny ovšem byla závislá na vzdělání původce textu a dalších vnějších činitelích.

Přednáška Kruhu přátel českého jazyka.

Podrobnosti události

Začátek události
16. 10. 2019 18:00
Místo konání
náměstí Jana Palacha 2, Praha 1 (FF UK, místnost č. 18)
Organizátor
ÚČJTK FF UK
Typ události
Konference a přednášky