Diverzita očima studentů aneb diverz(it)ní kultura (Týden diverzity)

Diverzita an sich

world cafés: diskuzní workshopy a food festival

čas 16:00–18:00
místo nám. Jana Palacha 2, Praha 1 (FF UK, m. č. 104)

Diverz(it)ní kultura

umění jako způsob sebevyjádření: kreativní dílny

čas 18:00–19:00
místo nám. Jana Palacha 2, Praha 1 (FF UK, m. č. 104)

Idea univerzity včera, dnes a zítra

debata se studenty i nestudenty

čas 19:30–21:00
místo nám. Jana Palacha 2, Praha 1 (Knihovna Jana Palacha)

Koncert

čas 21:00
místo nám. Jana Palacha 2, Praha 1 (Knihovna Jana Palacha)

Týden diverzity je čtyřdenní kulturně-vědeckou akcí, jejímž záměrem je reflektovat koncept diverzity z různých aspektů a konfrontovat veřejné diskurzy o rozmanitosti s tím, jak ji každodenně prožívají jednotlivci i společnost jako celek. Organizátoři touto akcí aktivně řeší hodnotu diverzity i ideu univerzity a její roli v moderním světě. Celé setkání je multižánrové, nabídne široké veřejnosti nejen nemalé spektrum kulturních událostí (hudba, film atd.), ale zvláště netradiční propojení různých společenskovědních oblastí (média, politika, neziskový sektor) s prostředím vědeckého a akademického náhledu na pestrost společnosti.

Organizátoři si kladou zásadní otázku, jaký je dnes vztah mezi distancovanou badatelskou zkušeností a postojem angažovaného intelektuála. Mají vědci dostatečný vhled do reality za zdmi akademických pracovišť? Jak se o diverzitě ve společnosti mluví a jak je prožívána? Sdružuje nás to, že jsme stejní, nebo to, jak rozdílní všichni můžeme být a jsme? Jaké odlišnosti jsme nakonec schopni akceptovat a co to vypovídá o nás samých? Co dnes znamená pojem „univerzita“ a jaká je její role a role humanitních věd v moderní společnosti? Týden diverzity si klade za cíl otevřít tyto i mnohé další otázky a hledat na ně společně odpovědi.

Podrobnosti události

Začátek události
26. 11. 2015 16:00 - 22:00
Místo konání
nám. Jana Palacha 2, Praha 1 (FF UK, místnost č. 104 a Knihovna Jana Palacha)
Webové stránky
http://tydendiverzity.ff.cuni.cz/
Typ události
Konference a přednášky