Děravé ponožky ducha aneb je sebevědomí děravé lepší než zašité? (workshop)

Filosofie se v období po Kantovu „kopernikánském obratu“ neproměňuje jen obsahem, ale přijímá i novou formu. Zatímco se ještě v Kantově době přednáší podle tradovaných kompendií a přednášky se čtou, hovoří Hegel spatra. Do filosofie tím vstupuje nový náboj, který se odráží i ve spisech. Právě na tomto pozadí je třeba rozumět působivým výrokům, které jsou „zhuštěninami“ Hegelovy filosofie: absolutno nelze střílet z pistole, znak je pyramidou uchovávající cizorodou duši a jazyk je tělem myšlení. Tyto výroky slouží jako mnemotechnická pomůcka k Hegelovu dílu, ale mnohé vstoupily i do životní moudrosti filosofů. V tomto smyslu vyniká aforismus z Hegelova soukromého zápisníku: „Zalátaná ponožka je lepší než děravá, ne v případě sebevědomí.“
Workshop je zamýšlen jako první z akcí věnovaných Hegelovým a hegelovským aforismům, které lze v zásadě tematizovat na třech rovinách: (1) V první rovině lze aforismus osvětlit v kontextu Hegelova díla. (2) Druhá rovina se zaměří na recepci výroku v díle dalších autorů (v případě výroku o ponožkách, resp. punčochách ducha např. u F. Nietzscheho, S. Kierkegaarda, M. Heideggera nebo J. Butler). V třetí rovině se lze věnovat sdělení aforismu jako takovému, v daném případě např. motivu negativity, deficitu či nedokonalosti jako bytostné vlastnosti sebevědomí, ale rovněž produktů lidských vědomí, jakými je společnost, náboženství nebo literatura.

Workshop organizuje výzkumná skupina Hegel v interdisciplinární perspektivě (Kreativní laboratoř, HRC) ve spolupráci s Filosofickým spolkem Praxis.

Seznam přednášejících:

doc. PhDr. Eva Voldřichová-Beránková, Ph.D. (ÚRS FF UK)
Hynek Janoušek, Ph.D. (FLÚ AV ČR)
doc. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D. (ÚFAR FF UK)
Tereza Matějčková, Ph.D. (ÚFAR FF UK)
Martin Pehal, Ph.D. (ÚFAR FF UK)
Ondřej Švec, Ph.D. (ÚFAR FF UK)
Richard Cisler (student ÚFAR FF UK)

Podrobnosti události

Začátek události
28. 4. 2017 13:00 - 19:00
Místo konání
nám. Jana Palacha 2, Praha 1 (hlavní budova FF UK, místnost číslo 217)
Organizátor
Praxis
Typ události
Konference a přednášky