Debata: (post)socialistické metropole a voda | udržitelnost mokrých infrastruktur

Vztah města a vody je v posledních letech žhavým tématem, zejména v souvislosti s adaptací na klimatickou změnu. Ovšem jen vzácně se v diskusích objevuje historický pohled, a přitom (post)socialistická realita zásadně ovlivnila a nadále ovlivňuje nejen utváření diskursu (a konsensu?) o vodě ve městě a její správě, ale také stav mokrých infrastruktur jako takových. Tázání jak dále s vodou v našich městech v sobě musí obsahovat nejen otázku v jaké situaci jsme dnes, ale také jak jsme se do ní dostali. Veřejná diskuse za účasti historiků a expertů se pokusí odpovědět na otázku, zda lze funkčně propojit perspektivu humanitních a přírodních věd, a jaké možnosti taková interdisciplinární komunikace nabízí pro řešení a řízení správy mokrých infrastruktur v československých metropolích Praze a Bratislavě.

V diskuzi vystoupí:

  • Jiří Janáč, Ústav pro soudobé dějiny AVČR, FF UK
  • Monika Bočková, Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok, Fakulta architektúry a dizajnu STU Bratislava
  • Josef K. Fuksa, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, Praha
  • Michaela Pixová, BOKU, University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna

Akce se koná v rámci AVČR Strategie 21 – Město jako laboratoř změny. Akci pořádá ÚSD AVČR. 

Registrace na debatu

Podrobnosti události

Začátek události
28. 6. 2022 14:30
Místo konání
Hybernská 4, Praha 1, Kampus Hybernská, 3. patro budovy A (Prostory Hyb4City), Divadelní sál
Webové stránky
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=2naS4DT5hkC_CIgWogQUopc7KRsWER5NuozBeknd_UBUQVNKNFkzUUxXUDZWTUwwTkE2SFZNWEo0UC4u
Organizátor
Hyb4City, Akademie věd ČR
Typ události
Kampus Hybernská