CfP: Přístupy k interpretaci textů v politickém myšlení

Politické myšlení jako akademická disciplína spočívá z velké části v práci s historickými texty. Na základě jejich analýzy se různí badatelé snaží dozvědět něco o názorech dotyčných autorů, o dějinách myšlení, či o dnešním světě. Otázkou však zůstává, jak k těmto textům přistupovat, do jaké míry lze vypracovat obecnou metodu jejich interpretace a jaký je jejich vztah k současnému politickému myšlení. Právě těmto zásadním, ale jen zřídkakdy explicitně diskutovaným otázkám, se bude věnovat konference „Přístupy k interpretaci textů v politickém myšlení“. Touto cestou bychom vás rádi vyzvali k účasti na konferenci a k zaslání abstraktů svých příspěvků.

Konferenci v rámci přípravy stejnojmenné monografie pořádá Institut politologických studií FSV UK a Ústav filosofie a religionistiky FF UK.

Událost proběhne v úterý 20. června 2017 v budově Filozofické fakulty UK, náměstí Jana Palacha 2, v místnosti č. 217. Vítány jsou příspěvky zabývající se určitou interpretační tradicí, metodologickým proudem či úvahami konkrétních myslitelů (např. kontextualismus Cambridgeské školy, Straussova koncepce ezoterického psaní, Alhusserovo symptomální čtení, konceptuální historie apod.), respektive jednotlivými otázkami a problémy (předporozumění, redukcionismus, nadčasovost idejí versus historismus atd).

Jeden až dva odstavce dlouhé abstrakty svých příspěvků posílejte Tomáši Halamkovi do 30. dubna 2017 na e-mailovou adresu Tomas.Halamka@fsv.cuni.cz. Do předmětu e-mailu prosím uveďte „KONFERENCE – INTERPRETACE“. Na stejnou e-mailovou adresu se také neváhejte obrátit v případě jakýchkoliv otázek.

Podrobnosti události

Začátek události
30. 4. 2017
Místo konání
nám. Jana Palacha 2, Praha 1 (FF UK)
Webové stránky
http://ips.fsv.cuni.cz/IPSFSV-473.html
Organizátor
Institut politologických studií FSV UK a Ústav filosofie a religionistiky FF UK
Typ události
Calls for papers