Call for Abstracts na druhý ročník mezinárodní konference Dějiny ve veřejném prostoru

Vyhlašujeme Call for Abstracts na druhý ročník mezinárodní konference Dějiny ve veřejném prostoru na téma „Vystavování minulosti“. Konference se bude konat 22.–23. října 2020 v Praze.

Historie vždy byla v přímém a úzkém kontaktu se současností. Do přítomnosti se nepřetržitě prolamuje i prosakuje, poskytuje živnou půdu pro budoucí úvahy i dění. Tento vztah je pro řadu odborníků zdánlivě zřejmý, ale v širší společenské debatě je mu věnován prostor jen občas, nejčastěji formou dílčích nebo příležitostných počinů. Zástupci Univerzity Karlovy, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Historického ústavu Akademie věd ČR a Ústavu pro studium totalitních režimů se proto rozhodli vytvořit vzdělávací platformu, jež by měla v pravidelných intervalech poskytnout příležitost nejen k mezioborové diskuzi, ale také k obecnější výměně názorů a zkušeností, jež se problematiky zpřítomňování dějin ve veřejném prostoru aktuálně dotýkají.

Letos se fórum Dějiny ve veřejném prostoru zaměří na vystavování minulosti. Veřejný prostor chápeme v širším slova smyslu. Kromě tradičních paměťových institucí, jakými jsou škola, archiv nebo muzeum, nás bude zajímat, jak s minulostí pracují trh, zábavní průmysl nebo masová a digitální média.

Ukončení registrace příspěvků: 30. dubna 2020
Výsledek výběru příspěvků: 18. května 2020

Podrobnosti události

Začátek události
30. 4. 2020
Místo konání
Praha
Webové stránky
https://forumdvp.cz
Organizátor
ÚSTR, FF UK, PedF UK, UJEP, Historický ústav AV ČR
Typ události
Calls for papers