Byzantské myšlení

Online výuka PhDr. Jozefa Matuly, Ph.D.
Kód v SIS: AGLV00092
Každý týden ve čtvrtek od 17:30 – 19:00 počínaje 25. 2. 2021

Předmětem kurzu je základní seznámení s filozofickým myšlením v Byzanci. Pozornost je věnována dějinám byzantské filozofie, vztahu byzantských myslitelů k antickému myšlení a vlivu byzantské emigrace na formování renesančního myšlení. Studenti získají znalosti potřebné pro porozumění vztahu byzantské filozofie, náboženství, kultury a historie.

Syllabus
1. Periodizace, hlavní postavy byzantské filozofické tradice, problémy interpretace byzantské filozofie.
2. Byzantské pojetí člověka. Antické a patristické tradice v byzantském myšlení.
3. Problematika filozofie ikony (Jan z Damašku).
4. Hlavní postavy byzantského humanismu 9. století (Fotios, Arethas), Logika.
5. Hlavní postavy 11. století (Michael Psellos, Jan Italos), Mystika
6. Hlavní postavy 12.–13. století (Nikolas Methonský, Nikeforos Blemmydes, Jan II. Dukas Laskaris, Pachymeres), Etika.
7. Hlavní postavy 14. století (Metochites, Gregoras, Chumnos), Psychologie.
8. Hlavní postavy 14. století Palamismus /Hesychasmus a kritika Palamismus, Mystika.
9. Byzantský Tomismus a překlady latinských scholastiků v Byzanci (Kydones).
10. Hlavní postavy 15. století (Gemisthos Plethon a jeho žáci), Epistemologie.
11. Zánik Byzance a její vliv na formování italské renesance (Bessarion, Argyropulos)
12. Vztah byzantské filozofie k latinské, arabské a hebrejské tradici. Metafyzika.

Podrobnosti události

Začátek události
25. 2. 2021 17:30
Konec události
31. 5. 2021 19:00
Místo konání
on-line
Webové stránky
urls.ff.cuni.cz/cs/byzantske-mysleni-kod-aglv00092-od-25-2-2021/
Organizátor
ÚŘLS FF UK
Typ události
Kurzy
Přílohy
Program