Bohemistika 2021: X. mezinárodní sympozium o češtině jako cizím jazyku

Sympozium se uskuteční 10.–14. srpna 2021. Událost, která se koná v rámci Letní školy slovanských studií, společně pořádají Ústav bohemistických studií, Ústav českého jazyka a teorie komunikace a Ústav české literatury a komparatistiky FF UK.

Setkání je určeno odborné veřejnosti zajímající se oproblematiku češtiny, české literatury a české kultury v mezinárodním kontextu v širokém smyslu slova, s důrazem na tři hlavní tematické okruhy: (a) čeština a jiné jazyky, zejména ve vazbě na jazykové kontakty, užívání češtiny nerodilými mluvčími a udržování, předávání a rozpad zděděného jazyka; (b) česká literatura a česká kultura v mezinárodním kontextu, zejména ve vazbě na překlady a pozici české literatury mezi zahraničními čtenáři; (c) jazykové vyučování a učení.

 

 

 

Podrobnosti události

Začátek události
14. 8. 2021
Místo konání
nám. Jana Palacha 2, Praha 1 (FF UK)
Webové stránky
https://bohemistika-2021.ff.cuni.cz/
Organizátor
Ústav bohemistických studií, Ústav českého jazyka a teorie komunikace, Ústav české literatury a komparatistiky FF UK
Typ události
Konference a přednášky