Blanka Jaurisová: Specifika výuky češtiny v zahraničí se zaměřením na výuku dětí a bilingvismus

Přednáška seznámí studenty se vzděláváním bilingvních dětí, které trvale žijí nebo se narodily v zahraničí a pro které je čeština většinou druhým jazykem. Hlavním tématem bude, jak se tyto děti učí česky, s jakými problémy se potýkají, jak vznikají osnovy pro výuku bilingvních dětí a jak se český stát podílí na vzdělávání krajanů. Přednáška bude vycházet z praktických zkušeností s bilingvním vzděláváním, které posbíral tým učitelů vyučujících v České škole bez hranic v Londýně za sedm let své existence.

Podrobnosti události

Začátek události
18. 12. 2014 16:00
Místo konání
nám. Jana Palacha 2, Praha 1 (FF UK, místnost č. 104)
Organizátor
ÚČJTK
Typ události
Konference a přednášky