Archeologie přemyslovské pevnosti

Přednáška přibližuje mezioborový výzkum raně středověkých hradišť na příkladu lokality Praha – Královice. Tato lokalita vznikla na počátku 10. století zřejmě jako jedna z mocenských opor prvních Přemyslovců v jejich středočeském panství. Posluchači se seznámí s výsledky nedestruktivních výzkumů (povrchové sběry, geofyzikální měření) i archeolgických odkryvů a uvidí demonstrace jednotlivých poznávacích metod a postupů.

Podrobnosti události

Začátek události
5. 11. 2014 18:00 - 19:30
Místo konání
nám. Jana Palacha 2, Praha 1 (m. č. 18)
Organizátor
Akademie věd ČR a Filozofická fakulta UK v Praze
Typ události
Konference a přednášky