Úloha architektonické elity v českém prostoru

Podnět pro tuto diskusi vznikal delší dobu na základě sledování činností a profesního chování elitních architektů, nejen v prostoru realizací architektury, ale i v teoretickém prostoru územního plánování. Mnohé kroky elitních osobností jsou celospolečensky vnímány spíše negativně, pozitivní jsou spíše nehodnoceny či se o nich neví.
Zásadní inspirací pro tuto debatu byl proces snahy o demolici významné architektury bruselského stylu, nádraží v Havířově, kdy se přední čeští odborníci různých oborů a různých názorů, profesoři i děkani vysokých škol (elity?), shodli a požadovali u ministra kultury zachování tohoto objektu. Elita nebyla vyslyšena.
Do této diskuse architektů vstupuje reálná pozice české elity a její skutečná definice. A z toho důvodu jsme požádali o účast v debatě také filozofa, sociologa a právníka–historika.

Hosté:

doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D. (FSV UK)
profesor sociologie, vyučuje na Fakultě sociálních věd UK, zabývá se výzkumem elit

Václav Němec, Ph.D. (FF UK)
český filozof, zabývá se pozdně antickou a středověkou filozofií, filozofií 20. stol. (filozofie existence, filozofická antropologie) a filozofií práva

JUDr. PhDr. Jiří Plos (FA ČVUT)
právník, vysokoškolský pedagog, vyučuje právo a urbanismus

Ing. arch. Jaroslav Wertig (A69 – architekti)
architekt a publicista, spolumajitel úspěšného českého architektonického studia, člen redakční rady časopisu Architekt, lektor ARCHIP

doc. Ing. arch. Jakub Cigler (jakub cigler architekti)
architekt, majitel předního českého architektonického ateliéru

Debatu moderují architekti Josef Smutný a Martin Kloda.

Základní otázky pro tuto debatu:
– kdo je elita
– elita a její role v obdobích 1. republiky, socialismu, současnosti
– elita versus etika
– ztráta důvěry v elitu
– nové nároky na elitu
– elita vers. autorita vers. elitářství
– proč elita nemá vliv na společenské děje
– vliv elity na politiky, developery, významné veřejné investory
– vliv výkonů elity na chování společnosti

Vstup zdarma.
Prosíme vás o potvrzení účasti na e-mail clovekaprostor@gmail.com. Děkujeme.

Člověk a prostor, z. s.

Podrobnosti události

Začátek události
14. 11. 2017 17:30 - 20:00
Místo konání
nám. Jana Palacha 2, Praha 1 (FF UK, m. č. 300)
Webové stránky
https://www.facebook.com/events/134299820491234
Organizátor
Člověk a prostor, z.s.
Typ události
Konference a přednášky, Pro veřejnost
Přílohy
plakát