Minulá volební období

Volební období 2020-2022

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Zasedání akademického senátu fakulty jsou veřejně přístupná. Každý člen a každá členka akademické obce fakulty má právo vznášet podněty pro jednání senátu a na zasedání senátu vystoupit v rozpravě. Podněty pro jednání musí být zaslány předsednictvu na adresu pas@ff.cuni.cz nejpozději sedm dní před zasedáním senátu.

Více o akademickém senátu a jeho činnosti naleznete v sekci O senátu.

Jednání AS se koná zpravidla druhý čtvrtek v měsíci ve 13,30 hodin v místnosti č. 104/1. patro hlavní budovy, nam. Jana Palacha 2, Praha 1.

V níže uvedené tabulce naleznete harmonogram a zápisy z jednání AS FF UK ve volebním období 2020-2022. Harmonogramy a zápisy z jednání senátu v minulých volebních období jsou k dispozici vždy v archivu každého volebního období (viz Minulá volební období).

Zasedání ve volebním období 2020–2022

datum program zápis | záznam
1 8. říjen 2020 program Zápis | Záznam: část 1, část 2
2 12. listopad 2020 program Zápis | Záznam: část a, b, c, d
3 10. prosinec 2020 program Zápis | Záznam: část 1, část 2
4 14. leden 2021 program Zápis | Záznam: část 1, část 2
5 11. únor 2021 program Zápis |  Záznam: část 1, část 2, část 3
6 11. březen 2021 program Zápis | Záznam: část 1, část 2, část 3
7 8. duben 2021 program Zápis | Záznam: část 1, část 2, část 3
8 22. dubna 2021 (mimořádné zasedání) program Zápis | Záznam: část 1
9 13. květen 2021 program Zápis | Záznam: část 1
10 10. červen 2021 program Zápis | Záznam
11 9. září 2021 program Zápis | Záznam
12 14. říjen 2021 program Zápis | Záznam
13 11. listopad 2021 program Zápis | Záznam
14 9. prosinec 2021 program Zápis | Záznam
15 13. leden 2022 program Zápis | Záznam
16 10. únor 2022 program Zápis | Záznam
17 10. březen 2022 program Zápis | Záznam
18 7. duben 2022 program Zápis | Záznam
19 12. květen 2022 program Zápis | Záznam1
20 9. červen 2022 program Zápis | Záznam
21 23. červen 2022 (mimořádné zasedání) program Zápis | Záznam
22 8. září 2022 program Zápis | Záznam

 

1 V důsledku administrativního pochybení není zvukový záznam z 12. 5. 2022 k dispozici.