Harmonogram zasedání a zápisy z jednání ve volebním období 2018–2020

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

Zasedání akademického senátu fakulty jsou veřejně přístupná. Každý člen a každá členka akademické obce fakulty má právo vznášet podněty pro jednání senátu a na zasedání senátu vystoupit v rozpravě. Podněty pro jednání musí být zaslány předsednictvu na adresu pas@ff.cuni.cz nejpozději sedm dní před zasedáním senátu.

Více o akademickém senátu a jeho činnosti naleznete v sekci O senátu.

Jednání AS se koná zpravidla druhý čtvrtek v měsíci ve 13,30 hodin v místnosti č. 104/1. patro hlavní budovy, nam. Jana Palacha 2, Praha 1.

V níže uvedené tabulce naleznete harmonogram a zápisy z jednání AS FF UK ve volebním období 2018-2020. Harmonogramy a zápisy z jednání senátu v minulých volebních období jsou k dispozici vždy v archivu každého volebního období (viz Minulá volební období).

Zápisy z jednání:

Rok 2020

Zasedání ve volebním období 2018–2020

datum program zápis
1 14. červen 2018 program Zápis
2 13. září 2018 program Zápis
3 11. říjen 2018 program Zápis
4 8. listopad 2018 program Zápis | Záznam
5 13. prosinec 2018 program Zápis | Záznam: část 1, část 2, část 3 (prezentace k bodu 6)
6 10. leden 2019 program Zápis
7 14. únor 2019 program Zápis | Záznam: část 1, část 2, část 3
8 14. březen 2019 program Zápis | Záznam: část 1, část 2, část 3
9 11. duben 2019 program Zápis | Záznam
10 9. květen 2019 program Zápis | Záznam: část 1, část 2
11 13. červen 2019 program Zápis | Záznam
12 12. září 2019 program ZápisZáznam
13 10. říjen 2019 program Zápis | Záznam: část 1, část 2
14 14. listopad 2019 program Zápisčást 1, část 2
15 12. prosinec 2019 program Zápis | Záznam: část 1, část 2
16 9. leden 2020 program Zápis | Záznam: část 1, část 2
17 13. únor 2020 program Zápis | Záznam: část 1, část 2
18 12. březen 2020 program Zápis | Záznam
19 16. duben 2020 program
(online zasedání)
Zápis | Záznam
20 14. květen 2020 program Zápis | Záznam: část 1, část 2, část 3
21 11. červen 2020 program Zápis | Záznam
22 10. září 2020 program Zápis | Záznam: část 1, část 2