Pozvánka na 3. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2018 – 2020 

senatff@ff.cuni.cz

 

Srdečně Vás zveme na 3. zasedání Akademického senátu FF UK ve funkčním období 2018–2020, které se uskuteční ve čtvrtek dne 11. řijna  2018 ve 13,30 hodin v místnosti č. 104 v 1. patře hlavní budovy FF UK.

Navrhovaný program zasedání

  1. Program zasedání
  2. Zápis z 2. zasedání AS FF UK
  3. Návrh na předsedy dvou fakultních komisí
  4. Opatření děkana k výši doktorandských stipendií v akademickém roce 2018/2019
  5. Výše stipendií za vynikající studijní výsledky v akademickém roce 2017/2018
  6. Podnět etické komisi, AS a vedení FF ve věci etiky vědecké práce
  7. Podnět pro vedení FF UK ve věci kontroly kvality v akreditačním procesu
  8. Různé