Volební období 2000-2002

Seznam členů AS FF 2000 – 2002

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

Prezenční listina

Kurie učitelů

RNDr. Petr BOSCHEK

Katedra psychologie

E-mail:petr.boschek@ff.cuni.cz

Komise: hospodářská (předseda)

Giorgio CADORINI, PhD.

Ústav románských studií

E-mail:giorgio.cadorini@ff.cuni.cz

PhDr. Ivana EBELOVÁ

Katedra pomocných věd historických a archivního studia

E-mail:ivana.ebelova@ff.cuni.cz

Komise: legislativní (předseda)

Doc. Dr. Jarmila GABRIELOVÁ

Ústav hudební vědy

E-mail:jarmila.gabrielova@ff.cuni.cz

Komise: stipendijní (předseda)

PhDr. Hana GLADKOVÁ

Katedra slavistiky

E-mail:hana.gladkova@ff.cuni.cz

Doc. Dr. Anna HOUSKOVÁ

Ústav románských studií, tlf.: 21619201

E-mail:anna.houskova@ff.cuni.cz

Komise: studijní (předseda)

Martin HUMPÁL, Ph. D.

Katedra germanistiky, nederlandistiky a nordistiky

E-mail:martin.humpal@ff.cuni.cz

PhDr. Zuzana JETTMAROVÁ

Ústav translatologie

E-mail:zuzana.jettmarova@ff.cuni.cz

PhDr. Jan KALIVODA

Ústav řeckých a latinských studií

E-mail:jan.kalivoda@ff.cuni.cz

PhDr. Eva KAŠPAROVÁ

Jazykové centrum

E-mail:eva.kasparova@ff.cuni.cz

Doc. PhDr. JANA KRÁLOVÁ

Ústav translatologie

E-mail:jana.kralova@ff.cuni.cz

Doc. Tomáš KULKA, PhD.

Katedra estetiky

E-mail:tomas.kulka@ff.cuni.cz

Komise: zahraniční (člen)

Dr. phil. Wolf B. OERTER

Egyptologický ústav

E-mail:wolf.oerter@ff.cuni.cz

Prof. Dr. Josef OPATRNÝ

Středisko ibero-amerických studií

E-mail:josef.opatrny@ff.cuni.cz

Komise: pro vědu (člen)

RNDr. Vítězslav ŠVEJDAR, CSc.

Katedra logiky

Email:vitezslav.svejdar@cuni.cz

Doc. Dr. Vlastimil ZUSKA

Katedra estetiky

E-mail:vlastimil.zuska@ff.cuni.cz

Náhradníci:

Mgr. Marie Svobodová

Mgr. Simona Kolmanová

PhDr. Richard Růžička

Kurie studentů

Štěpán BALÍK

český jazyk a literatura-slavistika

E-mail:stepan.balik@ff.cuni.cz

Jan JIREŠ

historie-politologie

E-mail:hjires@post.cz

Komise: legislativní (člen)

Michal PEHR

historie-politologie

E-mail:michal.pehr@ff.cuni.cz

Katka KOČVAROVÁ

anglistika a amerikanistika-lingvistika a fonetika

E-mail:katerina.kocvarova@cmail.cz

Petr KUBÍN

klasická archeologie-historie

E-mail:h.habilis@email.cz

Milan KUCHAŘÍK

archeologie pravěká a raně středověká-etnologie

Komise: pro vědu (člen)

E-mail:KucharikM@seznam.cz

Petr PABIAN

historie-politologie

E-mail:petr.pabian@ff.cuni.cz

Ivana PŘÍBRAMSKÁ

informační studia a knihovnictví

E-mail:ivana.pribramska@ff.cuni.cz

Blanka SOBOTKOVÁ

logika

E-mail:blanka.sobotkova@ff.cuni.cz

Komise: zahraniční (člen)

Dr. Daniel TOTH

systematická filozofie

E-mail:Toth@msu.cas.cz

Jan B. UHLÍŘ, Mgr.

interní doktorand Ústavu českých dějin

E-mail:JBUhlir@atlas.cz

Kateřina VESELÁ

český jazyk a literatura

E-mail:katerina.vesela@ff.cuni.cz

Komise: stipendijní (člen)