Volební období 2012-2014

Harmonogram a zápisy z jednání

Akademický senát FF UK

volební období
2012 – 2014 

senatff@ff.cuni.cz

 

Jednání AS se koná zpravidla druhý čtvrtek v měsíci ve 13,30 hodin v místnosti č. 104/1. patro hlavní budovy

Zápisy z jednání:

Rok 2014

2012

datum

program

zápis

akreditace

14. 6.

Program

Zápis

20. 9.

Program

Zápis

11. 10.

Program

Zápis

Akreditace

8. 11.

Program

Zápis

Akreditace

13. 12.

Program

Zápis

2013

datum

program

zápis

akreditace

10. 1.

Program

Zápis

14. 2.

Program

Zápis

14. 3.

Program

Zápis

Akreditace

11. 4.

Program

Zápis

9. 5.

Program

Zápis

Akreditace

13. 6.

Program

Zápis

Akreditace

19. 9.

Program

Zápis

Akreditace

3.10. (od 14:00 v m.č. 131)

Program

Zápis

10.10.

Program

Zápis

Akreditace

14.11.

Program

Zápis

Akreditace

12.12.

Program

Zápis

Akreditace

2014

datum

program

zápis

akreditace

16.1. (od 15:00)

 Program Zápis

13. 2.

Program Zápis Akreditace

13. 3.

Program Zápis Akreditace

10. 4.

Program Zápis Akreditace

15. 5.

Program Zápis Akreditace

12. 6. (od 12:30, nové fční období)

Program Zápis Akreditace